Podjela

Termoplastične oznake mogu biti neprofilirane i profilirane. Prema važećim standardima u zapadnoeuropskim zemljama, termoplastični materijali ne smiju biti nanošeni u sloju debljem od 3 mm, ako se radi o neprofiliranim oznakama. U praksi, uobičajena debljina sloja iznosi od 1 do 3 mm, ovisno o potrebi. Najveća dozvoljena debljina sloja profiliranih iznosi 6 mm.

Izrada oznaka na kolniku od termoplastičnih materijala zahtijeva uporabu specijaliziranih strojeva i opreme napravljenih posebno za tu namjenu. Najnovije i najbolje tehničko rješenje predstavlja uporaba stroja Hofmann H 33-1 s dodanim Extruderom.

Pogledajte video

Extruder predstavlja rezultat primjene visoke tehnologije u razvoju opreme za izradu oznaka na kolniku. Sastoji se od sustava brizgaljki međusobno povezanih u cjelinu na principu modula. Na taj se način brzo i jednostavno, obzirom na stvarne potrebe, može regulirati širina crte. Širina crte koja se s Extruderom može povlačiti iznosi od 5 do 50 centimetara.

Sustav brizgaljki povezan je s centralnom mikroprocesorskom jedinicom, koja ima zadatak da na temelju unesenih podataka o vrsti i dizajnu crte upravlja složenim sustavom brizgaljki, sustavom za koordinaciju pritiska zraka i doziranjem materijala iz spremnika i dr.

Extruder se postavlja na bočnu stranu stroja Hofmann H 33-1, te s tim u skladu vozne i eksploatacijske značajke ovise o tom stroju. Pomoću Extrudera moguće je izvoditi neprofilirane, profilirane i kombinirane oznake na kolniku. Extruder omogućava više od 50 različitih dizajna crta.

U principu najčešće se izvode neprofilirane uzdužne oznake, no u određenim slučajevima profilirane ili kombinirane neprofilirane i profilirane crte odlično su rješenje povećanja razine sigurnosti u prometu.

Noćna vožnja po kiši jedna je od najtežih situacija. Cesta gubi na vidljivosti, a svjetla farova reflektiraju se od ceste u drugom smjeru. Bliještanje nadolazećih vozila uvećano je refleksijom svjetla s mokre površine ceste. U takvim situacijama vozači trebaju dobru signalizaciju putem cestovnih oznaka.

Međutim, upravo u tim situacijama postojeće oznake na kolniku pokazuju najslabiju učinkovitost. Naime, već i kod slabe kiše kolnik se vrlo brzo prekrije tankim slojem vode koja prekriva retroreflektirajuću površinu materijala, zbog čega oznake na kolniku postaju neupotrebljive. Jedan od načina na koji se suvremena signalizacija može suprotstaviti nepovoljnom djelovanju kiše upravo su profilirane oznake na kolniku.

S obzirom da su izdignute od kolnika i do 6 milimetara, profilirane cestovne oznake s retroreflektirajućim elementima nalaze se iznad zrcalne površine vode na kolniku.

Osim bolje vidljivosti u uvjetima kada je kolnik mokar, profilirane oznake omogućavaju vibracije vozila i specifičan zvučni efekt ukoliko se kotačima prijeđe ili vozi preko njih. Na taj se način vozači upozoravaju da prelaze punu liniju koja odvaja prometne trake ili su se približili rubu ceste.

Neke američke studije pokazuju da se profiliranim uzdužnim oznakama na kolniku, primijenjenim na karakterističnim dijelovima cestovne infrastrukture, broj prometnih nezgoda u kojima sudjeluje samo jedno vozilo može smanjiti od 25 do 40 posto.

Profilirane cestovne oznake vrlo su pogodne i za središnju razdjelnu punu crtu, gdje također zvučnim upozorenjem i vibracijama vozila upozoravaju vozača da se približio razdjelnom dijelu ceste, odnosno prometnoj traci namijenjenoj za kretanje vozilima iz suprotnog smjera.

Dobro rješenje može biti da se rubna i središnja crta razlikuju u dizajnu, čime se postiže različit zvučni efekt.