Termoplastika

Iako se materijali od kojih su izražene oznake na kolniku mogu podijeliti s obzirom na njihovu trajnost, reflektivne značajke, postupak njihovog nanošenja, debljini nanošenog sloja ili prema koeficijentu trenja, u praksi je najbitnija podjela na one oznake koje se vide i na one koje se ne vide. Dakle, na oznake koje vrše svoju funkciju namjene i na one koje to ne čine. Postoje različiti uvjeti koji utječu na smanjenu vidljivost oznaka na kolniku. Tu se prije svega misli na trošenje, prljavštinu, kišu, maglu, mraz i snijeg. Trošenjem nestaju gornji dijelovi sloja oznaka, pa samim tim i retroreflektirajući elementi. Poboljšanjem otpornosti i uporabom materijala visoke kvalitete u određenoj se mjeri može povećati vidljivost oznaka na kolniku. Jedan od mogućih rješenja predstavljaju termoplastični materijali.

Ovi se materijali u većini europskih zemalja koriste već više od trideset godina. Kao i kod svih drugih vrsta materijala visoke tehnologije (High-tech materijala) i termoplastični materijali za izradu oznaka na kolniku u Hrvatskoj su se relativno kasno počeli intenzivnije koristiti.

Trajnost oznaka izraženih od ovog materijala, prema podacima proizvođača, iznosi od 2 do 5 godina. Ovakav relativno dug vremenski interval trajnosti materijala ponajviše ovisi o:

– kvaliteti i stanju podloge
– intenzitetu prometa
– klimatskim uvjetima
– da li se radi o uzdužnim ili poprečnim oznakama
– gdje se oznaka nalazi s obzirom na poprečni presjek ceste
– posebnosti mjesta primjene

Ovdje treba spomenuti da se u praksi pokazalo da termoplastični materijali traju i duže nego od roka kojeg navodi proizvođač, što nikako nije zanemarivo.