Sigurnost i materijali

Jedan od osnovnih zadataka vozača je slijediti prometnicu i to na način da svojim postupcima ne ugrožava ostale sudionike u prometu. Za to mu je potrebno čitav niz informacija koje dobiva putem reakcije na podražaje okruženja u kojem se nalazi. Tijekom dana i uslijed dobrih vremenskih uvjeta donošenje pravilnih odluka nije ničime ugroženo. Međutim, noću i u uvjetima slabe vidljivosti, vozači moraju donositi iznimno važne odluke, ali na temelju znatno umanjenog broja informacija. Da bi im se i u takvim nepovoljnim uvjetima omogućilo lakše snalaženje, potrebna je dobra signalizacija, osobito dobre oznake na kolniku. Oznake na kolniku imaju zadatak vizualnog vođenja vozača, zahvaljujući čemu vozači tada mogu predvidjeti trasu svog sigurnog kretanja.

Pouzdano rješenje za sve nepovoljne situacije nastale uslijed slabe vidljivosti predstavljaju kvalitetne oznaka na kolniku. Pri izradbi projekata prometne signalizacije, kao i pri donošenju odluke od kakvih će materijala signalizacija biti izvedena, osobito oznake na kolniku, neophodno je kao osnovu ili ishodište uzeti stvarne potrebe sudionika u prometu za vizualnim vođenjem. S tim u svezi, oznake na kolniku bi trebale utjecati na:

– sposobnost vozača da predvidi područje sigurne vožnje ispred vozila

– na njegovu percepciju položaja na cesti

– na odabir smjera i brzine vožnje.

Oznake na kolniku ponajprije bi trebale olakšati izvršavanje operativnih zadataka, ali isto tako utjecati na taktičke zadatke. Oznake su najbolja pomoć pri bočnom, odnosno poprečnom određivanju pozicije vozila. Stoga se vozači često fiksiraju na oznake koje se svjesno koriste za centralno opažanje, te su u tom slučaju oznake od iznimne važnosti naročito u smanjenim uvjetima vidljivosti.

Često podcjenjivane, oznake na kolniku pružaju nezamjenjivu pomoć vozačima, naročito pri smanjenim uvjetima vidljivosti kao što se to događa noću, prilikom svih vrsta padavina, kad je magla i slično, jer se pri takvim uvjetima vožnja čini teškom i vrlo riskantnom. Tada vozači uglavnom ovise o raspoloživoj signalizaciji. Mnogobrojne studije pokazuju da vozači kao glavnu poteškoću tijekom noćne vožnje navode praćenje ceste i samo je manjina zadovoljna s postojećom razinom kvalitete oznaka na kolniku. Razlika između kakvoće materijala od kojih se izvode oznake na kolniku vrlo su velike, te se njihov odabir mora prilagoditi raznim specifičnim zahtjevima koji se razlikuju od situacije do situacije.

Zahtjevi za oznakama na kolniku izrađenih od kvalitetnijih materijala temelje se na radnjama koje vozači moraju izvršiti, te naporima koji su im za njihovo ispravno djelovanje potrebni. Materijali od kojih se izvode oznake na kolniku mogu se s obzirom na vrstu primijenjenog materijala podijeliti na:

– boje

– trake

– plastične materijale (hladna plastika i termoplastika)